اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی

The First Conference on Novel Approaches of Architecture Engineering & Urbanism Engineering

پوستر اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهشی بوعلی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

مهندسی معماری و توسعه پایدار:
-معماری پایدار
-معماری و هویت شهری
-نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
-نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
-انرژی های نو در معماری
-سبک شناسی معماری
-روش ها و فناوری های نو در در معماری
-گرافیک شهری و معماری خیابانی
-تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
-الگوهای معماری بومی
-تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار
-مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
-تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
-معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
-معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
-برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار
-معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری

 برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری:
-برنامه ریزی منطقه ای و شهری
-برنامه ریزی کالبدی شهری
-حقوق شهری
-مدیریت شهری
-طراحی شهری
-مدیریت پروژه های شهری
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-مشارکت در امور شهری
-مدیریت بحران
-نماهای شهری
-گردشگری شهری
-بهسازی و نوسازی شهری
-تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:
-شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
-حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار
-ابنیه فنی و تاسیسات شهری
-روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
-سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
-برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
-آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
-طراحی هندسی معابر
-سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
-مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
-ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک
-مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل
-آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
-حمل‌و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
-قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
-حمل و نقل غیر موتوری

مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
-فضای سبز و محیط زیست شهری
-شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
-شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
-مسائل محیط زیست کلان شهرها
-اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
-اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
-مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
-ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
-حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
-کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
-اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
-مدیریت پسماند در شهرها
-فاضلاب شهری و تصفیه آن
-توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
-اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
-همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
-ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
-طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار:
-الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
-بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
-بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها
-شهرسازی نوین و توسعه پایدار
-تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
-سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
-جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی
-ناپایداری شهر و عوامل موثر
-شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
-توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
-شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

 منظر شهری پایدار و توسعه:
-پایداری و منظر شهری
-تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
-برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
-تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
-عناصر سازنده سیما و منظر شهری
-آسیب‌شناسی منظرشهری
-منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران
-منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید
-منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی
-نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
-منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی
-منظر شهری بافت های نوساز
-ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری

مرمت بافت ها و آثار تاریخی:
-بافت های تاریخی
-بهسازی آثار تاریخی
-نوسازی شهری
-بازسازی بافت تاریخی

فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری:
-شهروند و حقوق شهروندی
-فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
-فرهنگ های بومی و شهر
-روانشناسی محیطی
-تعامل فرهنگی و کالبد شهری
-فرهنگ و توسعه شهری
-پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر
-فرهنگ و حمل و نقل شهری
-فرهنگ و جغرافیای شهری
-مدیریت و فرهنگ شهری
-تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
-نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی
-فرهنگ، هویت و منظر شهری

مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران:
-مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
-حلقه های مفقوده در چرخه اجرایی مدیریت کاهش خطر پذیری بحران DRM
-تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی
-توانمندسازی و ظرفیت سازی تیم های جستجو ، آواربردار و امدادگر
-مشارکت مردمی و ظرفیت سازی ، تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران 
-راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران
-نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های"تصمیم ساز" در مدیریت هوشمند سوانح
-سیستم های هشدار مخاطرات طبیعی EWS ، سامانه سریع ارزیابی رخدادها RES
-تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی و ارتقاء تاب آوری ملی و تاب آورسازی شهرها MCR
-برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM
-انتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer
-مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی
-طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICSمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی