همایش تخصصی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

همایش تخصصی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

Specialty Conference on the role of education in national production and support of the Iranian capital and labor

پوستر همایش تخصصی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

همایش تخصصی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۱ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزشی ره آوران آفاق صنعت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش تخصصی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانیهمایش تخصصی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی،

پیام دبیر همایش
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 1391 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که نویدبخش سالی مملو از تلاش و پیشرفت در تمامی عرصه های تولید در کشور خواهد بود، موسسه ره آوران آفاق صنعت با سابقه بیش از 10 سال تجربه در زمینه برگزاری سمینار ها وهمایش های تخصصی و کاربردی، همایش تخصصی "نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"را برنامه ریزی و با حمایت و مشارکت مراکز مختلف علمی، صنعتی، دولتی، خصوصی و سازمان های مرتبط در تاریخ 20 و 21 تیرماه سال جاری برگزار می نماید.
نظر به نقش مهم، اساسی و کاربردی آموزش های سازمانی در تربیت و تجهیز نیروی انسانی به دانش کاربردی و در نتیجه افزایش بهره وری و خلاقیت و دستیابی به تولید ملی، همچنین ایجاد دیدگاه اصولی برای متولیان امر و مدیران بخش های مختلف برای دستیابی به اهداف مورد نظر در حوزه های مختلف، امیدواریم با استفاده از دستاوردهای این همایش گامی موثر در نیل به اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی برداریم.
 
فریبرز قاسمی
دبیراجرایی و رییس شورای سیاستگذاری
 
محورهای همایش
آموزش سازمانی، حرکت هوشمندانه در مسیر خودکفایی
آموزش سازمانی، ابزاری کارآمد در نظـام مدیریت تولید
آموزش سازمانی، خدمات بیشتر، کیفی تر، مفیدتر و ارزانتر
آموزش سازمانی، استفاده بهینه از سرمایه مالی، رونق اقتصادی
آموزش سازمانی، توانمندی سرمایه انسانی، بهره وری، تولید ملی
آموزش سازمانی، تثبیت کار و اشتغال و فضـای کارآفـرینی
آموزش سازمانی و ارتقای کیفیت خدمات و محصولات ایرانی
آموزش سازمانی، خلاقیت، تنوع  تولید و فضای رقابتی
آموزش سازمانی و بهره برداری بومی از منابع ملی
آموزش سازمانی و الـگوی مدیریت مصرف در سازمانها
آموزش سازمانی و کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات
آموزش سازمانی، فـرهنگ سـازی و ترویج تولـیدات ملی
آموزش سازمانی، شکوفا یی استعداد های فردی  و سازمانی در تولید
آموزش سازمانی، فنـاوریهای نوین و طراحی ایـرانی
 
مخاطبان همایش:
مدیران، کارشناسان در حوزه هایی نظیر منابع انسانی، آموزش، برنامه ریزی، تولید، مالی، تحقیق و توسعه و سایر افراد مرتبط با موضوع همایش
 
کارگاه های تخصصی:
اثربخشی آموزشی با رویکرد ROI(بازگشت سرمایه)
الگوی مدیریت دانش در آموزش های سازمانی
اصول برنامه ریزی آموزشی در سازمان های خدماتی
بهره وری نیروی انسانی و آموزش های سازگار با محیط
مدل تعالی آموزش در سازمانها