کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی

کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی

پوستر کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی

کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط شهرداری کوهدشت و شرکت پنام خط نوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کوهدشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 مهندسی عمران

-  مهندسی سازه و مهندسی زلزله

-   مهندسی ژئوتکنیک

-   مدیریت ساخت و اجرا

-  مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک

-   نقشه‌برداری، ژئودزی و ژئوماتیک

-   مهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی

 

 مهندسی معماری

-  شناخت الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی

-   میراث معماری و مرمت بافت‌ها و آثار تاریخی

-   ضوابط فنی، استانداردها و قوانین در معماری

-   معماری پایدار، مبانی نظری و شاخص‌ها

-   ارتباط دوسویه معماری، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی

 

شهرسازی و توسعه شهری

-   شناخت موانع و محدودیت‌ها و شاخص‌های توسعه شهری پایدار

-  حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

-   تجارب توسعه شهری در جهان و ایران

-   الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی اسلامی

-  چالش‌های پیش‌روی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

 

 آموزش و توسعه مهندسی عمران و معماری

-   آموزش مهارت‌های تخصصی در مهندسی عمران و معماری

-   آموزش‌ و پژوهش‌های مجازی در مهندسی عمران و معماری

-   آموزش مفاهیم مرتبط با توسعه کالبدی شهری

 

 توسعه پایدار کالبدی

-  مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار

-  فرهنگ، اجتماع و توسعه پایدار

-  صنعت، کشاورزی و توسعه پایدار

-   گردشگری و توسعه پایدار

-   کاربرد انرژی های نو در توسعه پایدار

-  نقش منابع طبیعی و توسعه پایدار

 

فناوری‌های نوین در مهندسی معماری و عمران

-   فن آوری های نو در مهندسی عمران

-   معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

-   شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند

-   فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی در پروژه‌های عمرانی

 

 سوانح طبیعی، مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

-   کاهش آسیب‌پذیری و بهسازی اماکن و شریان‌های شهری

-  راهکارهای کاهش هزینه‌های ناشی از بروز سوانح طبیعی در شهرها

-  نقش مهندسی عمران و مقابله با بحران‌ها و سوانح طبیعی

-   امداد، نجات و مدیریت بحران‌های شهری

 

 نقش محیط زیست و اقلیم در توسعه

- مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

- شهرسازی نوین و صرفه جویی در مصرف انرژی

-  اقتصاد شهری و حقوق محیط زیست

- ساختمان، همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست

-  کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و حفظ اکولوژی شهری

 

 محور ویژه: مدیریت شهری و توسعه کالبدی شهرهای میانی

-   کارکرد شهرهای میانی در توسعه منطقه‌ای، ناحیه‌ای و ملی

-    الگوهای آینده توسعه پایدار شهرهای میانی در ایران

-    مدیریت شهری و توسعه گردشگری پایدار

-   جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری

-    توسعه پایدار شهرستان کوهدشت: موانع، چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردها    مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی