نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی

نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی

نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

هنر،ارزش های دینی، هویت ملی و نقش آن در حفظ احیاء و اعتلای صناعات
- صنایع دستی، ارزش های دینی و هویت ملی در عصر جهانی شدن
- هنر،ارزش های مشترک دینی در صنایع دستی ملل مسلمانان
- موزه ها و گنجینه ها، هویت ملی و صنایع دستی

آموزش و نقش آن در حفظ احیاء و اعتلای صناعات
- آموزش رسمی (دوره ها و مقاطع آموزشی) و نقش آن در حفظ، احیاء و اعتلای صنایع دستی
-آموزش غیر رسمی (نظام و روش ها) و نقش آن در حفظ، احیاء و اعتلای صنایع دستی
- ارزیابی توجه به ارزش های دینی و هویت ملی در آموزش


کارآفرینی و اقتصاد هنر و نقش آن در حفظ ، احیاء و اعتلای صناعات
- اقتصاد خلاق و صنایع دستی روزآمد
- نقش صنایع دستی در اقتصاد مقاومتی
- کارآفرینی فرهنگی و اقتصاد هنر بنیان مبتنی بر صنایع دستی

 مقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی