پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران

پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران

15th Annual Conference of Computer Society of Iran

پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ تا ۳ اسفند ۱۳۸۸ توسط انجمن کامپیوتر ایران و مرکز توسعه فناوری نیرو (متن) در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس

*نرم افزار
- نظریه محاسبات
- امنیت اطلاعات و سیستمهای نرم افزاری
- تست و ارزیابی سیستم های نرم افزاری
- معماری سازمانی
- وب و وب معنایی
- پایگاه داده عملیاتی و پایگاه داده تحلیلی
-  داده کاوی، متن کاوی و وب کاوی
- سیستم های نرم افزاری
- مهندسی نرم افزار و روش های صوری
- مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار

**سیستم‌های هوشمند و محاسبات نرم
- هوش مصنوعی و یادگیری
- بینایی ماشین و پردازش تصویر
- محاسبات نرم
- پردازش صوت و سیگنال
- شناسایی الگو
- پردازش زبان طبیعی
- سیستم های چند عامله
- مباحث ویژه در سیستم های هوشمند و محاسبات نرم

*** شبکه های کامپیوتری و سیستم‌های توزیعی
- شبکه‌های کامپیوتری
- انتقال داده
- امنیت شبکه های کامپیوتری
- محاسبات اینترنتی، مشبک، و خوشه ای
- پردازش موازی و سیستم های توزیعی
- مدلسازی و ارزیابی کارآیی شبکه های کامپیوتری
- مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیعی

**** سیستم های دیجیتال
- معماری کامپیوتر
- سیستم های حسابی
- قابلیت اطمینان، تحمل پذیری اشکال، و آزمون پذیری
- معماری سیستم های موازی
- مدلسازی و ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری
- مدارهای مجتمع در مقیاس بسیار بزرگ
- سیستم های نهفته و بی درنگ
- سیستم های قابل پیکربندی
- فناوری های نوظهور
- مباحث ویژه در سیستم های دیجیتال

***** فناوری اطلاعات با تأکید بر خدمات الکترونیکی
- معماری سیستم های نرم افزاری در خدمات الکترونیکی
- سلامت الکترونیک
- زیرساخت­های خدمات الکترونیک
- بانکداری الکترونیک
- قوانین و الزامات خدمات
- تجارت سیار
- بازاریابی، فروش، پشتیبانی و CRM در خدمات الکترونیک
- سیستم های مبتنی بر اطلاعات مکان محور
- تجارت الکترونیک در ایران ، حال و آینده
- احراز هویت الکترونیکی
- دولت الکترونیک
- فناوری های کارت هوشمند