پایگاه همایش های علمی ایران


فراخوان مقاله

چهارمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد مهارت های زندگی

چهارمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد مهارت های زندگی، در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی آموزش معلمان فیزیک شهر تهران در شهر تهران برگزار می شود.

انجمن علمی اموزشی معلمان فیزیک شهر تهران چهارمین همایش ملی منطقه ای خود را با همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و آموزش و پرورش منطقه سه شهر تهران و هم چنین انجمن های علمی اموزشی معلمان ریاضی ، زیست شناسی ، جفرافیا و ... در محل سالن همایش های آموزش و پرورش منطقه سه تهران برگزار خوهد کرد.
جستجو در کنفرانسهای ایران

جستجو در کنفرانسهای ایران


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.