پایگاه همایش های علمی ایران


فراخوان مقاله

همایش ملی آموزش و پرورش، توسعه، تحول (یکصد سال آموزش و پرورش و اصفهان )

همایش ملی آموزش و پرورش، توسعه، تحول (یکصد سال آموزش و پرورش و اصفهان )، در تاریخ ۲ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط مرکز تحقیقات معلمان اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.

از دانشجویان دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۱۵ اسفند با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.
جستجو در کنفرانسهای ایران

جستجو در کنفرانسهای ایران


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.