پایگاه همایش های علمی ایران


فراخوان مقاله

یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران

یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران،در تاریخ ۲۱ تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان اصفهان و انجمن شیمی ایران در شهر اصفهان برگزار می شود.

از پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود در این دوره کنفرانس حداکثر تا ۱ خرداد ۱۳۹۹ با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند
جستجو در کنفرانسهای ایران

جستجو در کنفرانسهای ایران


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.