پایگاه همایش های علمی ایران


فراخوان مقاله

اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی

اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی، در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در شهر مشهد برگزار می شود.

از محققین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارسال مقالات کامل حداکثر تا ۸ اسفند با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند.
جستجو در کنفرانسهای ایران

جستجو در کنفرانسهای ایران


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.