همایش زن در پهنۀ فرهنگ و تمدن غرب ایران(تاریخ محلی ۲)

همایش زن در پهنۀ فرهنگ و تمدن غرب ایران(تاریخ محلی ۲)

The Eight National Congress of Women in the Field of West- Iran Culture and Civilization (Women in Local History

پوستر همایش زن در پهنۀ فرهنگ و تمدن غرب ایران(تاریخ محلی ۲)

همایش زن در پهنۀ فرهنگ و تمدن غرب ایران(تاریخ محلی ۲) در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط انجمن زنان پژوهشگر تاریخ و تحت حمایت سیویلیکا برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


تاریخ زنان از جمله بخش های ناشناخته در حوزه مطالعات تاریخی است که نیازمند بررسی و پژوهش های گسترده است. با خاتمه سلسله همایش های دوسالانه انجمن زنان پژوهشگر تاریخ که موضوع “زن در تاریخ ایران و سپس جهان اسلام را از آغاز تا دوره معاصر” در بر می‌گرفت؛ حوزه نوینی از مطالعات تاریخی که همان تاریخ منطقه ای است، در ادامه فعالیت های انجمن قرار گرفت. از این رو، انجمن در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ هشتمین همایش دو سالانۀ ملی را با عنوان “زن در پهنۀ فرهنگ و تمدن غرب ایران” برگزار خواهد کرد. محورهای مشروح ذیل، با حوزۀ متنوع مطالعاتی در باره زنان در مقاطع مختلف تاریخ ایران از دوره باستان تا انقلاب اسلامی به ویژه در جغرافیای تاریخی مناطق غربی کشور ایران را شامل می شود.

 

اهداف همایش:
۱- بررسی و تبیین جایگاه و نقش تاریخی زنان در تاریخ مناطق غربی ایران
۲- ارتقای دانش و آگاهی زنان در مناطق غربی ایران نسبت به حضور تاریخی شان از منظر علمی، فارغ از هرگونه رویکردهای جانبدارانه
۳- تقویت هویت فردی و اجتماعی زنان در مناطق غربی ایران
محورهای همایش :
۱- مباحث نظری و روش شناسی، مرتبط با تاریخ منطقه ای غرب ایران و تاریخ زنان
۲- زنان و تاریخ نگاری: ذکر اخبار زنان در آثار محلی غرب ایران- نقش زنان در نگارش تاریخ منطقه ای غرب ایران، آثار و اسناد و مکتوبات زنان در مناطق غربی ایران
۳- نقش زنان در سیاست مناطق غربی ایران: زنان در حاکمیت، رخدادهای سیاسی، خاندان های حکومتگر
۴- زنان و اقتصاد: حوزه اشتغال، کارآفرینی، مؤسسه های اقتصادی، اصناف و بازار، صنایع دستی، سازمان های محلی
۵- زنان در اجتماع و فرهنگ: زنان در جامعه ایلی، در جامعۀ روستایی، در جامعه شهری، آموزش، تعلیم و تربیت، امنیت و عدالت اجتماعی
۶- زن و مطالعات مردم شناسی: آداب و رسوم، هنر و ادبیات، پوشاک، فولکلور، موسیقی محلی، مردم نگاری و مردم شناسی
۷- زنان و آثار و ابنیه تاریخی: معماری، باستان شناسی، بناها و اماکن تاریخی
۸- دین: زنان در اساطیر اقوام غرب ایران، زن در فرقه ها و مذاهب مناطق غربی ایران، عرفان و تصوف، وقف در مناطق غرب ایران
۹- مطالعات تطبیقی
انجمن زنان پژوهشگر تاریخ از سایر موضوعات و محورهای پیشنهادی مرتبط از سوی نویسندگان استقبال می کند و آن را موجب غنای همایش می داند.
این همایش با همکاری انجمن ها، سازمان ها و مراکز علمی و تخصصی در غرب کشور برگزار خواهد شد.