اولین کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

اولین کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

پوستر اولین کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

اولین کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ توسط وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس در شهر شیراز برگزار گردید.


اهداف همایش:

- شناخت مسائل جدید حوزه اوقات فراغت جوانان
- شناسایی ابعاد مدیریت اوقات فراغت جوانان
- بررسی و مطالعه ابعاد موضوع در گستره ملی
- ایجاد رویکرد علمی و تخصصی و برنامه­ ای نسبت به مسئله سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان
- ظرفیت­ سازی در حوزه سیاستگذاری، برنامه­ ریزی و اجرا در ساماندهی اوقات فراغت جوانان

محورهای همایش:

- خرده فرهنگ ها، اوقات فراغت و سبک های زندگی جوانان
- اوقات فراغت، سبک های زندگی جوانان و چالش های جهانی شدن
- سبک های زندگی و الگوهای رفتار فراغتی جوانان
- روندشناسی تحولات و تغییرات در الگوها و سبک های رفتار فراغتی جوانان
- جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان
- سبک زندگی اسلامی – انقلابی – ایرانی و اوقات فراغت جوانان
- نقش و جایگاه دستگاه ها و سازمان های تاثیرگذار در سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان (تعاملات، پیوستگی ها و تضادها)
- نقش و تاثیرگذاری خانواده و همسالان بر سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان
- نقش کالاهای فرهنگی بر اوقات فراغت جوانان
- اوقات فراغت و مشارکت های اجتماعی داوطلبانه جوانان
- نقش برنامه های تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی بر اوقات فراغت جوانان
- نقش و جایگاه فناوری ها و رسانه های نوین در سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان
- آسیب شناسی الگوها و شیوه های گذران اوقات فراغت جوانان و ارایه راهکارها
- آسیب شناسی منابع، امکانات و فضاهای گذران اوقات فراغت جوانان و ارایه راهکارهای بهینه سازی آن
- ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و طرح های مرتبط با اوقات فراغت جوانان در ایران: موفقیت ها و ناکامی ها