اولین همایش ملی حسابداری یزد

اولین همایش ملی حسابداری یزد

1st Yazd Accounting Congress

پوستر اولین همایش ملی حسابداری یزد

اولین همایش ملی حسابداری یزد در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۱ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در شهر یزد برگزار گردید.


اولین همایش ملی حسابداری یزد

بی‌شک تحقق «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که از سوی رهبر فرزانه انقلاب به عنوان سال 91 نامگذاری شده است، مستلزم تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص، دارای روحیة خودباوری و اعتماد به نفس در محیط‌های دانشگاه و ایجاد انگیزه و نشاط علمی برای تولید و کاربردی نمودن علم در بین تمام اقشار دانشگاهی به ویژه دانشجویان می‌باشد؛ در همین راستا برگزاری کنفرانس دانشجویی می‌تواند محلی برای عرضه فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان بوده و باعث ایجاد روحیه اعتماد به نفس و انگیزه مضاعف برای تلاش مثمر و مجاهدت علمی باشد و برای تحقق شعار امسال گامی مؤثر تلقی ‌گردد.

برگزاری این همایش در استان یزد که مهد تمدن بشری و دارای مفاخر بزرگ علمی ـ ادبی می‌باشد و هم اکنون یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی ـ هنری و آموزشی کشور است، می‌تواند باعث آشنایی بیشتر با این خطه پرافتخار میهن اسلامی‌مان باشد.
برای تمامی محققان و پژوهشگران جوان به ویژه دانشجویان عزیز آرزوی سلامتی و توفیق از درگاه الهی دارم.

دکتر محمد حسین مسلمین
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

اهداف همایش

 • سرمایه فکری
 • آموزش حسابداری
 • تئوریهای حسابداری وچارچوب نظری
 • کاربردفناوری اطلاعات درحسابداری
 • تحقیقات بازارسرمایه
 • حسابداری ونظام راهبری شرکتها
 • حسابداری وارزیابی عملکرد شرکتها
 • نقش حسابداری درایجاد تحول اقتصادی
 • چالشهای توسعه حسابداری وحسابرسی درایران وراهکارهای بهبود آن
 • نقش حسابداری وحسابرسی دربهبود نظام مالیاتی کشور
 • استانداردهای حسابداری وحسابرسی
 • جایگاه سایرعلوم درحسابداری وحسابرسی