همایش بین المللی زنان و زندگی شهری

همایش بین المللی زنان و زندگی شهری

پوستر همایش بین المللی زنان و زندگی شهری

همایش بین المللی زنان و زندگی شهری در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۵ توسط شهرداری تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-زنان، فضاهای عمومی و سرزندگی شهری
-زنان، خانواده و سلامت شهری
-زنان، سرمایه‌های اجتماعی و توسعه پایدار شهری
-زنان، امنیت اجتماعی و آسیب های زندگی شهری
-زنان، آموزش و حقوق شهروندی
-زنان، مدیریت و برنامه ریزی شهری
-زنان، توانمندسازی و عدالت اجتماعی
-زنان، فرهنگ شهری و فن آوری های نوین ارتباطی
-زنان در شهر، ملاحظات محیطی و رفتاری
-زنان، محیط‌زیست و زندگی شهری

 مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی زنان و زندگی شهری