اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم

اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم

The first workshop of Self Consolidating concrete

اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم