اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار

اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار

1st National Conference of Water Resources Quality and Sustainable Development

پوستر اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار

اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه اراک و شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی در شهر اراک برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-تغییر اقلیم، خشکسالی و کیفیت منابع آب
-صنعت، کشاورزی،‌ شرب و کیفیت منابع آب
-مدلسازی کیفی منابع آب
-علم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و کیفیت منابع آب
-سازه های هیدرولیکی و کیفیت منابع آب
-زمین شناسی و کیفیت منابع آب
-پساب ها، پسماندها و کیفیت منابع آب
-پایش کیفی منابع آب
-روش های نوین در ارتقاء کیفیت منابع آب
-بهره برداری و کیفیت منابع آب
-مدیریت جامع، توسعه پایدار و کیفیت منابع آب
-منابع طبیعی، محیط زیست و کیفیت منابع آب
-مدیریت بحران، ریسک و کیفیت منابع آب
-حقوق و کیفیت منابع آب
-فرد، جامعه، فرهنگ و کیفیت منابع آبمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار