هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

7th Iranian National Water Resources Management Conference

پوستر هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه یزد - انجمن علوم ومهندسی منابع آب ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس
مدیریت منابع آب

پایداری اکوسیستم های آبی با نگاهی ویژه به سفره های آب زیرزمینی

برنامه ریزی و مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه های آبریز

تجزیه و تحلیل مولفه های چرخه هیدرولوژیک با نیازهای اکولوژیک در حوضه آبریز

مدیریت چرخه آب شهری با تاکید بر نیازهای محیط زیستی و اکولوژیک در محدوده شهری

نقش ساختارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی در مدیریت منابع آب

مدیریت کیفیت منابع آب، فاضلاب ها، پساب های صنعتی، زه آب های کشاورزی و آب های برگشتی

مدیریت تقاضا و مصرف با مشارکت ذینفعان و بهره برداران

مدیریت وقایع حدی (خشک سالی و سیل) و تغییر اقلیم 

بررسی ارزش آب و نقش اقتصادی آب در تعادل بخشی منابع آب

ردپای آب و مدیریت آب مجازی در بیلان آب دشت ها