ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

پوستر ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران از 1 تا 3 اردیبهشت ماه 1395 توسط دانشگاه کردستان و انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در دانشگاه کردستان برگزار می‌گردد.

 


اهداف کنفرانس:
-ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان و اندیشمندان در حوزه های مختلف مهندسی آب؛
-دعوت از اساتید، دانشمندان، سیاستگذاران و ... مرتبط با حوزه مهندسی آب و ایراد سخنرانی های علمی توسط آنها، تبادل نظر، بازدیدهای علمی و ...
-ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان در عرصه های مختلف مهندسی آب؛
-جلب توجه مسئولین کشور (سیاستمداران، قانون گذاران و اعضای دولت) به اهمیت منابع آب و لزوم توجه به بحران های آب در سال های اخیر و ارائه راهکارهای اساسی و مدیریت بهینه منابع آب در بخش های مختلف مصرف در کشور؛
برگزاری هم اندیشی، نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و تبادل نظر و ..

 

محورهای کنفرانس:

محور اصلی کنفرانس پیوند اکولوژیکی با چرخه آب برای پایداری سرزمین است.
-پایداری اکوسیستم های آبی (سفره های آب زیرزمینی، تالاب ها، دریاچه ها، رودخانه ها) و چرخه زیستی در حوضه های آبریز
-برنامه ریزی و مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع آب (IWRM) (آب های سطحی و زیرزمینی) در حوضه های آبریز
-تجزیه و تحلیل مولفه های چرخه هیدرولوژیکی با نیازهای اکولوژیکی در حوضه آبریز
-مدیریت چرخه آب شهری در پیوند با منابع آب محدود موجود در محدوده شهری
-نقش ساختارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی در مدیریت منابع آب
-مدیریت کیفیت منابع آب، فاضلاب ها و پساب ها و آب های برگشتی
-مدیریت تقاضا و مصرف با مشارکت ذینفعان و بهره برداران
-مدیریت وقایع حدی |(خشکسالی و سیل) و تغییر اقلیم
-ارزش آب و اقتصاد در چرخه هیدرولوژیکی

 مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران