پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

5th Iranian Water Resources Management Conference

پوستر پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید بهشتی - انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- برنامه‌ریزی و مدیریت جامع منابع آب و توسعه پایدار
- مدیریت منابع آب سطحی
- مدیریت منابع آب زیرزمینی
- تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی
- مدیریت و کنترل سیلاب
- مدیریت عرضه و تقاضای آب
- مدیریت کیفی منابع آب
- استفاده مجدد از آبهای برگشتی، پسابها و منابع آب غیر متعارف
- جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مدیریت منابع آب
- جنبه‌های حاکمیتی، مسائل حقوقی و قانونی در مدیریت منابع آب مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران