اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه

اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه

پوستر اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه

اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ توسط بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-شناسایی ,تبادل و ترویج روش های همکاری بانوان در جامعه از طریق آموزش
-تقویت پژوهشگران نظری و دستاوردهای علمی آنان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و گسترش مشارکت زنان در ابعاد -مختلف پیشگیری از آسیب های اجتماعی
-بستر سازی حضور فعال زنان در فعالیت های پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی
-بررسی و تعامل دستگاه های دولتی متولی امر در راستای کاهش آسیب های اجتماعی با همکاری سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی
-تقدیر از پدید آورندگان آثار علمی,پژوهشی ,اقتصادی و کارآفرینی زنان در سطوح مختلف جامعه

 

محورهای همایش:

-زنان و سبک زندگی
-فرهنگ سازی و ارتباطات زنان در سطوح مختلف جامعه
-زنان و سلامت جامعه
-زن و توسعه شهری سالم (از دیدگاه محیط زیست)
-زیر ساخت ها و خدمات اجتماعی به زنان
-دولت، حاکمیت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
-آمایش فضای جامعه
-زن و اقتصاد
-زن و حقوق شهروندی
-زن و تکنولوژی
-جایگاه زن در جوامع غربیمقالات پذیرش شده در اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه