همایش استانی سلامت زنان

همایش استانی سلامت زنان

پوستر همایش استانی سلامت زنان

همایش استانی سلامت زنان در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ توسط دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر علی آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


با توجه اهمیت جایگاه زنان به عنوان پایه های اصلی خانواده و محور اساسی سلامت، رشد، پویایی و اعتلای خانواده و جامعه و نظر به تاکید ریاست عالیه دانشگاه آزاد بر اعتلای جایگاه زنان شایسته و فرهیخته، شورای راهبردی زنان فرهیخته استان گلستان اقدام به برگزاری همایش استانی "سلامت زنان" در 30 تیر ماه 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول نموده است.

 

محورهای همایش:

-تغذیه زنان
-ورزش و سلامت زنان
-حقوق سلامت زنان
-روانشناختی سلامت زنان
-سلامت باروری
-مدیریت، بهداشت و سلامت
-نقش حمایت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در سلامت بانوان
-زن در توسعه سلامت شهری با محوریت محیط زیست
-بهداشت کار و سلامت زنان
-عدالت اجتماعی و سلامت زنان
-خود باوری و اعتماد به نفس و سلامت زنان
-تقابل فرهنگ سنتی و مدرن و سلامت بانوان
-شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و گسترش شبکه های ماهوره ای و سلامت زنان
-زن، ازدواج و خانواده
-توسعه آموزش عالی و سلامت زنان