همایش ملی زن و مدیریت در نظام آموزش عالی

همایش ملی زن و مدیریت در نظام آموزش عالی

همایش ملی زن و مدیریت در نظام آموزش عالی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب با همکاری شورای راهبردی زنان فرهیخته و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


هدف از برگزاری همایش زنان و مدیریت در آموزش عالی شناسایی وضعیت موجود زنان در نظام آموزش عالی کشور و محدودیتهای موجود در ارتقائ زنان در مدیریت آموزش عالی، تبیین علل و زمینه های این موضوع و شرایط و امکانات برای تغییر این وضعیت با توجه به دیدگاههای اسلام، تجارب داخلی و جهانی است.

همایش ملی زن،مدیریت و نظام آموزش عالی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه برگزار می گردد.

 

اهداف همایش:

-تبیین وضعیت موجود حضور زنان در آموزش عالی.
-ترسیم وضعیت مطلوب حضور زنان در آموزش عالی.
-شناسایی محدودیت ها و موانع دستیابی زنان به پست های مدیریتی در آموزش عالی.
-شناسایی و تبیین زمینه های لازم جهت بهبود وضعیت موجود با توجه به دیدگاه های دینی و نظرات اندیشمندان مسلمان.
-شناسایی و تبیین زمینه های لازم جهت بهبود وضعیت موجود با توجه به تجارب داخلی و خارجی.
-تبیین الگوهای راهبردی و عملیاتی فرهیخته سازی زنان در راستای احراز پست های مدیریتی در آموزش عالی.

محورهای همایش:
-جایگاه، نقش و الگوهای زنان در مدیریت دانشگاهی و نقش سازنده و مسئولیت پذیری آنها در تعاملات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور
-منابع، جایگاه و نقش زنان در مدیریت دانشگاه ها و تحلیل های راهبردی (SWOT)
-روش های اطلاع رسانی، ترغیب، قانع سازی و تقویت جایگاه زنان در داشبورد مدیریتی در آموزش عالی
-راهکارها و مدل های بهره وری در حوزه اشتغال و اثرگذاری زنان در جایگاهای مدیریتی آموزش عالی
-الگوهای موفق مدیریت و رهبری زنان با رویکرد های رسانه، خلاقیت، کارآفرینی در آموزش عالی
-زمینه های فرهنگی و حضور زنان در پست های مدیریتی در آموزش عالی
-زمینه های نهادی و فرا نهادی تاثیر گذار بر جذب و ارتقاء زنان در مدیریت آموزش عالی
-نگرش های موجود به مدیریت زنان در آموزش عالی
-مدیریت زنان در آموزش عالی، ایران و جهان
-شیوه های توانمند سازی زنان جهت احراز پست های مدیریتی در آموزش عالی
-ارائه الگوهای بهینه در زمینه فرهنگی و اجتماعی در راستای دست یابی زنان به پست های مدیریت در آموزش عالی
زنان و تجربیات مدیریت در آموزش عالی