کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2016)

پوستر کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

The International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2016) is being organized by the Center of Excellence in Experimental Solid Mechanics and Dynamics affiliated to the School of Mechanical Engineering at Iran University of Science and Technology.
The objective of the conference is to organize a forum where expertise from around the globe can present, share, and discuss the advancements and innovations in the field of experimental solid mechanics. The wide scope of the conference covers many fields of the experimental research in solid mechanics, including but not limited to elasticity, plasticity, fracture mechanics, fatigue, vibrations, acoustics of traditional and advanced materials.
The conference will publish papers which contribute to knowledge in the use of experimental solid mechanics materials in engineering fields.

 

محورهای کنفرانس:

  · Elasticity and Plasticity
  · Impact mechanics
  · Experimental stress analysis
  · Adaptive and smart structures/materials
  · Fatigue and durability
  · Engineering acoustics and vibrations
  · Fracture mechanics
  · Identification of mechanical systems
  · High strain rates loading
  · Noise and vibrations
  · Advanced materials and composites
  · Rotating machinery/condition monitoring
  · Micro and Nano-materials
  · Shock and vibration testing
  · Optical techniques
  · Structural dynamics
  · Vehicle dynamics
  · Mechanics of thin films
  · Robotics
  · Biomechanics
  · Nondestructive Evaluations
  · Nano-mechanicsمقالات پذیرش شده در کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی