کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

پوستر کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علم و صنعت - دانشکده مهندسی مکانیک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


MAIN TOPICS:

- Elasticity and Plasticity
- Impact mechanics
- Experimental stress analysis
- Adaptive and smart structures/materials
- Fatigue and durability
- Engineering acoustics and vibrations
- Fracture mechanics
- Identification of mechanical systems
- High strain rates loading
-  Noise and vibrations
- Advanced materials and composites
- Rotating machinery/condition monitoring
- Micro and Nano-materials
- Shock and vibration testing
- Optical techniques
- Structural dynamics
- Vehicle dynamics
- Mechanics of thin films
- Robotics
- Biomechanics
- Nondestructive Evaluations
- Nano-mechanicsمقالات پذیرش شده در کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی