اولین همایش ملی تالاب های ایران

اولین همایش ملی تالاب های ایران

1st National Wetland Conference

اولین همایش ملی تالاب های ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوار در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تالاب های ایران