پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

5th National Conference on World Environment Day

پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


 

محورهای کنفرانس:-مهندسی محیط زیست
-مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی
-مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست
-مهندسی طراحی محیط زیست
-مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست
-فن‌آوری نوین حفظ محیط زیست
-پدافند غیرعامل در حوزه محیط زیست
-مباحث جهانی محیط زیست
-اشاعه فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
-آموزش، علوم و پژوهش‌های ممیزی زیست محیطی
-اثرات جهاد اقتصادی بر حوزه محیط زیست
-جوانان و فرهنگ محیط زیست
-آینده‌پژوهی در حوزه محیط‌زیست
-پژوهش های دانش آموزی محیط زیست