اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران

اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران

National Conference on Water Crisis and its Management in Arid Zones of Iran

پوستر اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران

اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۴ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه یزد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

مدیریت منابع آب در شرایط کم ­آبی

- نقش تعدد مراکز تصمیم­ گیر و برنامه­ ریز در مدیریت آب کشور
- بررسی جایگاه مدیریت تقاضا محور در مدیریت کم ­آبی
-اهمیت تدوین الگوی مناسب کشت در مناطق خشک
-اهمیت تدوین الگوی مناسب صنعت در مناطق خشک
-اهمیت تدوین الگوی مناسب مصارف خانگی و فضای سبز شهری در مناطق خشک
-طرح ­های عمرانی و ظرفیت آبخوان­ های مناطق خشک
-بحران آب و انتقال درون حوزه ­ای و بین حوزه ­ای آن
-الگوهای موفق مدیریت منابع آب در دیگر کشورهای کم ­آب
-مدیریت کم­ آبی و آمایش سرزمین
-مقایسه مدیریت­ های دولتی و خصوصی منابع آب
-شاخص­ های بهره ­وری آب از دیدگاه فیزیکی، اقتصادی، اشتغال
-شاخص ­های بین ­المللی بحران آب
-بحران آب و افزایش جمعیت
-بحران آب؛ رسانه ­ها و فرهنگ ­سازی  
 

کاربرد و مدیریت آب­ های نامتعارف در مناطق خشک

-کاربرد و مدیریت آب ­های شور در کشاورزی و فضای سبز
-کاربرد و مدیریت آب ­های شور در صنعت
-شوری ­زدایی و شیرین کردن آب­ های شور
-اهمیت آبهای ژرفی تجدیدپذیر در کشاورزی و صنعت
-سامانه­ های سطوح آبگیر باران
-استفاه از آ­ب های عمیق
-باروری ابرها و تولید آب 
 

خشکسالی و تغییرات آب و هوایی

-مدیریت مشارکتی در شرایط خشکسالی و کم آبی
-اثرات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خشکسالی
-اثرات و پیامدهای خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها در مناطق خشک
-تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی
-نقش و جایگاه انجمن های مردم نهاد در کاهش اثرات تغییر اقلیم
-تغییر اقلیم و رسالت آموزش، ترویج و رسانه های عمومی
 

مدیریت مصرف آب

-دانش بومی بهره برداری و مصرف آب
-آموزه های دینی و اسلامی در مصرف آب
-آموزش جامعه محلی در بهره برداری از منابع آب
-افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی
-افزایش راندمان مصرف آب در صنعت
-کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف آب
-بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار
-روش های سنتی بهره برداری از منابع آب با تأکید بر قنات
-روش های نوین آبیاری و کاهش هدر رفت آب
-ارائه الگوی سرانه مصرف آب
-اقتصاد آب در مناطق خشک
-بازیافت آب

بازیافت آب از فاضلاب‌های شهری و روستایی
-بازیافت آب از زهاب کشاورزی
-بازیافت آب از پساب های صنعتی
-بازیافت آب و توسعه پایدار

تاب آوری و مدیریت بحران آب

مدیریت و انتقال بین حوضه ای آب