سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

13th National Seminar on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran

پوستر سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۱ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه محقق اردبیلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست مشترک منطقه‌ای در 10 و 11 مهر ماه 1397 در دانشگاه محقق اردبیلی و با اهتمام و همکاری انجمن آبخیزداری ایران برگزار خواهد شد.

 

محورهای همایش:

خدمات بوم‌سازگان آبخیزها

سلامت و پایداری آبخیز

مدیریت حوزه‌های آبخیز رودخانه‌های مرزی

ابزارها و رویکردهای مدیریت منابع مشترک حوزه‌های آبخیز

مقیاس‌های ملی و فراملی در مدیریت جامع منابع آبخیز

تجارب ملی و منطقه‌ای ارتقای اقتصادی-اجتماعی و معیشت‌های جایگزین

پویایی، اصلاح و احیاء بوم‌سازگان‌های جنگلی و مرتعی

الگوهای ارزیابی و کاهش آلودگی منابع (آب، خاک و هوا)

مدیریت و کاربرد منابع لیگنوسلولزی

فناوری‌های نوین مکانی در منابع طبیعی و محیط زیست

قوانین و مسائل حقوقی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست

پایش، پیش‌بینی و مدل‌سازی چالش‌های منابع طبیعی و محیط زیست