دومین کنفرانس سراسری آب

دومین کنفرانس سراسری آب

2nd National Conference on Water

دومین کنفرانس سراسری آب در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان در شهر بهبهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری آب