همایش شبکه های ارتباطی وایمکس و شهرهای الکترونیکی

همایش شبکه های ارتباطی وایمکس و شهرهای الکترونیکی

Wimax Networks and e-Cities

همایش شبکه های ارتباطی وایمکس و شهرهای الکترونیکی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط سازمان آمار - اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.