سومین همایش سرطان غرب آسیا، اسفند ماه 97

سومین همایش سرطان غرب آسیا

Third Western Cancer Cancer Conference

پوستر سومین همایش سرطان غرب آسیا

سومین همایش سرطان غرب آسیا در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن سرطان ایران در شهر تهران برگزار گردید.


Multidisciplinary approach to :

1 – Palliation/Prevention

2 – Lung Cancer

3 – Breast Cancer

4 – GU Cancers

5 – CNS Tumors

6 – GI Cancers