کنفرانس سرطان غرب آسیا

کنفرانس سرطان غرب آسیا

West Asia Cancer Conferance

پوستر کنفرانس سرطان غرب آسیا

کنفرانس سرطان غرب آسیا در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۵ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۵ توسط انجمن سرطان ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محور همایش:

١. جنبه‌های سلولی و مولکولی سرطان
٢. تصویربرداری و مداخلات تهاجمی در سرطان
٣. داروسازی بالینی در مباحث سرطان
٤. بدخیمی‌های خونی
٥. جراحی سرطان
٦. تومورهای توپر (سیستم عصبی مرکزی، سر و گردن، ریه، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری- تناسلی، سارکوم و غیره)
٧. دیدگاه‌های روانشناختی در سرطان
٨. مراقبت‌های پرستاری در سرطان