همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی

همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی

پوستر همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی

همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم انتظامی امین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی و فرعی:
شبکه های اجتماعی و امنیت عمومی؛ فرصت ها و قوت ها

-شبکه های اجتماعی مجازی ؛ پیشگیری و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی : شیوه های آموزشی و امنیت عمومی ( خانواده ، همسالان، دین، رسانه، مراکز آموزش)
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛ سرمایه اجتماعی  و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛ همبستگی قومی و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛ مدیریت افکار عمومی و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛ارتقای نظم و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛ احساس امنیت و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛  شهروند خبرنگار و  امنیت عمومی

شبکه های اجتماعی و امنیت عمومی؛ آسیب ها و تهدیدها
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛  نفوذ و امنیت عمومی (با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری)
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛  ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛  جرایم سایبری و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛  بحران هویت و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛  احساس ناامنی و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛  شایعه و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛  جرایم سازمان یافته و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛  تضعیف روابط خانواده و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛  نقض حریم خصوصی و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛  نافرمانی مدنی و امنیت عمومی
- شبکه های اجتماعی مجازی ؛  تغییرات سبک زندگی و امنیت عمومی

پلیس و شبکه های اجتماعی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛ پلیس، پیش بینی و امنیت عمومی
- شبکه های اجتماعی مجازی ؛ پلیس، پیشگیری انتظامی و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛ پلیس، مقابله و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛ پلیس، ترمیم ، بازسازی و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛ پلیس،توانمند سازی کارکنان و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛ پلیس،آموزش همگانی و امنیت عمومی
-شبکه های اجتماعی مجازی ؛ پلیس، نظارت های سایبری و امنیت عمومی