اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال

پوستر اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

آموزش در والیبال

استعدادیابی ورزشی در والیبال

رسانه و والیبال

رفتار حرکتی در والیبالمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال