نخستین همایش ملی فرآیندهای برتر ساخت و بهبود سیستم

نخستین همایش ملی فرآیندهای برتر ساخت و بهبود سیستم

پوستر نخستین همایش ملی فرآیندهای برتر ساخت و بهبود سیستم

نخستین همایش ملی فرآیندهای برتر ساخت و بهبود سیستم در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین همایش ملی فرآیندهای برتر ساخت و بهبود سیستم محورهای همایش:
فرایندها و فناوریهای برتر ساخت و تاثیر آن بر کیفیت و قیمت تمام شده محصولات
چالشهای موجود بر سر راه تجاری سازی دست آورهای تحقیقاتی
روشهای نوین برنامه ریزی تولید
روشهای تصمیم گیری چند معیاره
مطالعات بازاریابی (با محوریت نحوه تخصیص منابع تولیدی و غیر تولیدی و قیمت گذاری در بازارهای رقابت کامل)