چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶ تا ۱۱ دی ۱۳۹۶ توسط موسسه پیرانوبین الملل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.