اولین کنفرانس بین المللی شیرآلات در صنعت نفت

اولین کنفرانس بین المللی شیرآلات در صنعت نفت

Iran Valve Conference

اولین کنفرانس بین المللی شیرآلات در صنعت نفت در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۸۷ تا ۶ بهمن ۱۳۸۷ توسط انجمن تولید کنندگان شیرآلات در شهر تهران برگزار گردید.


اولین کنفرانس بین المللی شیرآلات در صنعت نفت