اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست

1st Urban Services and Environment Conference

پوستر اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۲ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۲ توسط شهرداری مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

- تاکید بر نقش کلیدی خدمات و محیط زیست شهری در مدیریت شهری و توسعه آن در شهرها
- بررسی و شناسایی تنگناها و معضلات حاکم بر ساختار خدمات و محیط زیست شهری
- ایجاد بستر مناسب برنامه ای برای ارتقا هماهنگی و وحدت رویه و انسجام عملکردی بین خدمات شهری و متولیان مدیریت شهری
- تلاش برای ارائه راهکارهای مناسب برای هماهنگی عمودی و - افقی بر اساس نقطه نظرات مسئولان خدمات و محیط زیست شهری و حرکت به سمت تحقق مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار شهری.
- آماده سازی زیرساخت های اساسی برای عملکرد کارآمد خدمات و محیط زیست شهری
-  تنظیم فعالیت های خدمات و محیط زیست شهری در جهت بهبود مدیریت شهری و رفاه شهروندان
- مشخص کردن نارسایی های موجود خدمات و محیط زیست شهری در سیستم سازمانی و تشکیلاتی ارگان های متولی شهرها

 

 


محورهای همایش:

-  برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان
- خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات   
-  فناوری اطلاعات و خدمات شهری
-  خدمات شهری و ارتقاء محیط زیست
-  فناوری های نوین و محیط زیست شهری
- مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
- عدالت اجتماعی و خدمات شهری
-  قوانین , خدمات و محیط زیست شهری
-  چشم انداز و چالش های محیط زیست سشهری
-  خدمات شهری و اهمیت آن در ارتقاء جایگاه پایتخت معنوی ایرانمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست