اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران

اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران

National Conference on Graduate Study Challenges and Strategies for Development Oriented Research in Iran

پوستر اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران

اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۱ توسط جهاددانشگاهی با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای موضوعی همایش:


1- نقش تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در تولید علم و فناوری
- ارتباط علم و فناوری با تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- ارتباط علم و فناوری با تحصیلات تکمیلی آموزش محور

2- تحلیل وضعیت کنونی تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران
- موانع و تنگناهای پیش روی توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- نقاط قوت و ضعف تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران
- چالشها، فرصتها و ظرفیتهای پیش رو در توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- ارزیابی منابع انسانی، مالی و فیزیکی مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و صنعتی ایران درتحصیلات تکمیلی پژوهش محور

3- سیاست‏ها و تجارب موجود داخلی و خارجی در اجرای تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- شناخت و تجزیه و تحلیل تجارب موجود در اجرای تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- تحلیل سیاستهای موجود، در اجرای تحصیلات تکمیلی پژوهش محور

4- بررسی ابعاد اقتصادی تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- بررسی و تحلیل گردش مالی دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- پیش بینی سازوکارهای اقتصادی دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- تامین منابع مالی، هزینه های تجهیزات و هزینه های اجرای دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- صرفه جوئی های ارزی ناشی از اجرای دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران

5- جایگاه نیازهای فناوری بومی در توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- میزان تناسب تحصیلات تکمیلی پژوهش محور با نیازهای کاربردی و فناوری کشور
- ساز و کارهای لازم برای کاربردی کردن نتایج تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- کاربست نتایج حاصل از دوره های پژوهش محور در تولید ثروت
- راهکارهای تعامل بین صنعت و دانشگاه در توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور

6- شناخت و بررسی دیدگاه های موجود نسبت به تحصیلات تکمیلی پژوهش محور(در قالب گزارش یک مطالعه میدانی)
- نگاه صاحبنظران و مسئولان به تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- نگاه ذینفعان حقوقی و حقیقی به تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
- دغدغه های پیش رو در تحصیلات تکمیلی پژوهش محور

7- جایگاه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در اسناد بالادستی کشور
- جایگاه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در سند چشم انداز 1404
- ارزیابی تاثیر سیاست های جاری حاکم بر توسعه تحصیلات تکمیلی کشور بر تحقق اهداف چشم انداز
- ارزیابی جایگاه دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در نقشه جامع علمی
- ارزیابی جایگاه دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در برنامه پنجم توسعه کشورمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران