سومین همایش مدیریت شهری، شبکه دانشی شهرداری ها

سومین همایش مدیریت شهری، شبکه دانشی شهرداری ها

پوستر سومین همایش مدیریت شهری، شبکه دانشی شهرداری ها

سومین همایش مدیریت شهری، شبکه دانشی شهرداری ها در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۲ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- معرفی و تشکیل شبکه دانشی شهرداری­ها
- انتقال دانش و اطلاعات به منظور حمایت از رشد و بهبود عملکرد شهرداری­ها
- تقدیر از تجارب موفق شهرداری­ها و شناسایی مدل­های برتر و خلاقانه
- مستندسازی و تدوین تجربیات برتر شهرداریها

 

 

محورهای همایش:

- الگوهای تدوین راهبردها و برنامه های عملیاتی توسعه شهرها
- مدل های ارزیابی و بهبود عملکرد شهرداری ها
- تحقق مدیریت یکپارچه شهری بر پایه شبکه یکپارچه اطلاعات شهری
- بلوغ متوازن مولفه های توسعه شهر
- پایش و نظارت مستمر بر حوزه های عملکردی شهرداری ها
- اکتساب، رسوب و اشتراک دانش و تجارب در شهرداری ها
- آینده پژوهی در مدیریت شهری
- شناسایی، ایجاد و ارتقای شبکه های تأمین خدمات شهری