دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

2nd Urban Planing and Management Conference

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و شهرداری مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای اصلی کنفرانس:

1-  برنامه‌ریزی شهری: کاربری زمین و توسعه فضای شهری، حمل و نقل و ترافیک، برنامه‌ریزی درجهت احیای بافت قدیم شهرها، مکانیزم رشد و افت شهرها، برنامه‌ریزی استراتژیک، مسائل شهرهای جدید و توسعه آینده شهرها، شهرها و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، طرح جامع و تفصیلی در توسعه شهرها، مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی شهرها، شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، جایگاه پژوهش در برنامه‌ریزی شهری.

2-  مدیریت شهری: مدیریت واحد شهری و چالش‌ها (سیاسی، قانونی، اداری و ..) مدیریت محلی و مشارکت مدنی، مدیریت زمین شهری، مدیریت بحران، نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت شهری، مدیریت شریانهای حیاتی شهری، جایگاه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در مدیریت شهری، روش‌های جذب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری، نقش و جایگاه حوزه‌‌ها و مساجد درمدیریت شهری، موانع و چالش های مدیریت شهری درایران، زنان و مشارکت درمدیریت شهری، بررسی مشارکت و ایفای بخش غیر دولتی در مدیریت شهری، حکومت‌های محلی و مدیریت شهری، مدیریت سیاسی فضای شهری، مدیریت پسماندها.

3-  جامعه و فرهنگ شهری: نیازهای فرهنگی و زندگی شهری، همبستگی اجتماعی، آموزش و فرهنگ پذیری، نهادهای غیردولتی و توسعه شهری، خانواده و زندگی شهری، نقش نظارتی شهروندان، ناهنجاری‌ها و مسائل اجتماعی در زندگی شهری، سرمایه اجتماعی در شهرها، هویت شهری، زنان و معضلات اجتماعی در شهرها ، زنان و زندگی شهری، کودکان و زندگی شهری، معلولین و زندگی شهری، زنان و شبکه حمل و نقل امن، گذران اوقات فراغت، ورزش همگانی و نشاط شهروندی، فرهنگ شهروندی، حقوق شهروندی، گردشگری، مهاجرت.

4-  امنیت شهری: امنیت اجتماعی در شهرها ، دفاع و امنیت شهری، شهر و پدافند غیر عامل، شاخص‌های شهر امن وسالم، پهنه بندی جرم و جنایت در شهرها ، آرامش و امنیت روانی در محله ها و مناطق شهری، گسترش معنویت و اخلاق و امنیت شهری، سلامت، بهداشت و امنیت شهری، آلودگی آب، خاک و هوا، آلودگی‌های شنیداری و دیداری، مدیریت مخاطرات محیطی در شهر‌ها، نقش نهاد‌های نظارتی مردمی در ایجاد امنیت شهری.

5-  اقتصاد شهری: اشتغال و بازارکار، منابع درآمدی شهرداری ها، سرمایه گذاری در شهرها، جایگاه توسعه صنعتی در شهرها، بازارمسکن و زمین شهری، مکان یابی مراکز تجاری، تفریحی و... نقش اقتصاد غیر رسمی در شهرها، جذب سرمایه‌های خارجی، مشارکت اقتصادی شهروندان در عمران شهری، جایگاه و نقش شهر‌ها در اقتصاد جهانی.

6-  شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها: ارزیابی نقش شوراهای اسلامی و شهرداری ها در توسعه مدیریت شهری، ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی و شهرداری‌های شهرها، طراحی ساختار اثر‌ بخش شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها، حقوق و وظایف متقابل شوراها، شهرداری ها و شهروندان، ارتباط متقابل شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها و سازمانهای دولتی، بررسی تجارب جهانی نظام شورایی در اداره شهرها.

7-  حاشیه نشینی: حاشیه نشینی واقتصاد شهری، برنامه‌ریزی شهری و حاشیه نشینی، مدیریت شهری وحاشیه نشینی حاشیه نشینی و مسائل اجتماعی- فرهنگی در شهرها ، حاشینه نشینی وامنیت شهری.

8-  کلان شهر مذهبی مشهد: کلان‌شهر مشهد و برنامه‌ریزی استراتژیک، آستان قدس رضوی و مدیریت شهر مشهد، مالکیت‌ها و طرح‌های توسعه شهری در مشهد، گردشگری در شهر مشهد، زائر و شهر مشهد، فرهنگ میزبانی، زیباسازی و مبلمان شهر مشهد، جغرافیای شهر مشهد و پیامدهای توسعه آن، موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصاد شهر مشهد در منطقه و راهکارهای بهره‌گیری از این موقعیت، مشهد و توسعه پایدار، عناصر هویتی شهر مشهد، چالش‌های سیاسی- امنیتی فرا ‌روی کلان‌شهر مشهد، مشهد و معضل حاشیه نشینی.

9- سایر عناوین: برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در اسلام برنامه‌ریزی و مدیریت سایبرنتیک شهری، مبانی نظری و مکاتب فلسفی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، چالش‌ها‌ی فضای سایبر در مدیریت شهری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری پسانوگرایانه، آسیب شناسی شهری، جایگاه  فرآیند جهانی شدن در نظام برنامه‌ریزی شهری، استفاده ازGIS در برنامه‌ریزی شهری.مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری