نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

First National Congress of Kermanshah and urban life

پوستر نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه رازی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمانشاه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

تعاملات اجتماعی، فضای اجتماعی، دیپلماسی شهری 
تعاملات اجتماعی:

کرمانشاه، شهری چند پاره
تاریخ تعاملات اجتماعی در کرمانشاه
مسئولیت اجتماعی: تعامل بنگاه ها وشهر
پرسه زنی در شهر- پیاده راه
فضای شهری و سرمایه اجتماعی
مناسک و حیات شهری
 
فضای اجتماعی:
سکنی گزینی
زیباسازی و تبلیغات محیطی
معلولین و مناسب سازی شهری
تولید اجتماعی فضای شهری
پدیدارشناسی مکان
نمادهای شهری
فضاهای مصرف
 
دیپلماسی شهری:
ارتباط بین فرهنگی
کرمانشاه و راه ارتباطی بین المللی
بازنمایی کرمانشاه در رسانه ها
هویت اجتماعی کرمانشاه
ارتباط با محیط پیرامون
سیاست فرهنگی شهرمقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری