چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

پوستر چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران - دانشگاه فرهنگیان در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- تجربه های آموزشی، راهبردها و شیوه های تدریس
- پژوهش در آموزش فیزیک
- آموزش حرفه ای معلمان و نظریه های یادگیری
- نقش آزمایش در یادگیری مفاهیم علوم تجربی
- رزشیابی از فعالیت های آزمایشگاهی و عملی
- یادگیری الکترونیکی و آزمایشگاه مجازی
- فیزیک، زندگی و جامعه
- جایگاه انجمن های علمی در اجتماع علمی
- نظام های آموزشی، برنامه های درسی و بسته آموزشی
- طراحی آزمایش های خلاقانه در آموزش فیزیک
- تازه های علم فیزیک
- نقد و بررسی آموزش فیزیک در دانشگاه ها