چهارمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

چهارمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

4th International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

چهارمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۲ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۲ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


چهارمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار در ۵ تا ۶ نوامبر ۲۰۱۳ با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه پاتراس با هدف ایجاد محیطی جهت تبادل نظر بین صاحب نظران و علاقه مندان به موضوعات مواد ریزدانه و نانو ساختار برگزار می گردد.

محورهای کنفرانس:

 Bulk nanostructured materials
 Characterization of UFGNSM
 Modeling and simulation of UFGNSM
 Nanobiomaterials
 Nanocoatings and thin films
 Nanocomposites
 Nanoelectonic and magnetic materials
 Nanotechnology education
 Novel approaches
 UFGNSM commercialization and industrial applications
 UFGNSM for energy applications