سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

پوستر سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط انجمن معماری شهرسازی استان البرز - جامعه مهندسان شهرساز - موسسه بناشهر پایدار - کانون معماری ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مهندسی معماری
-معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
-مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
-معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
-تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
-روشها و فناوریهای نو در در معماری
-فن آوری های نوین در معماری
-الگوهای ساخت و ساز پایدار
-انرژی های نو در معماری
-زیبایی شناسی در معماری
-فرهنگ و هنر در معماری
-رنگ شناسی در معماری
-معماری و هویت شهری
-روانشناسی در معماری
-الگوهای معماری بومی
-سبک شناسی معماری
-معماری داخلی و نما
-مرمت در معماری
-معماری پایدار
-معماری بومی
-معماری منظر
-بوم شناسی
-و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی معماری
 
مهندسی شهرسازی

-جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرهای ایرانی- اسلامی
-شناخت موانع و محدودیتها و شاخص های توسعه شهری
-الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی- اسلامی
-مدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایران
-محیط زیست و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
-مدیریت بحران و توسعه ی شهری در شهرهای ایران
-کاربرد فن آوری های نوین در توسعه شهرهای پایدار
-مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
-سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
-هویت اسلامی و نقش آن در توسعه پایدار شهری
-گردشگری و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
-مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
-شهرسازی نوین و توسعه پایدار
-ناپایداری شهر و عوامل موثر
-شهروند و حقوق شهروندی
-برنامه ریزی کالبدی شهری
-مدیریت پروژه های شهری
-برنامه های توسعه شهری
-بهسازی و نوسازی شهری
-طراحی وفضاهای شهری
-مشارکت در امور شهری
-تعامل در فضای شهری
-الگوهای توسعه شهری
-روانشناسی محیطی
-فرهنگ شهر نشینی
-زیرساختهای شهری
-گردشگری شهری
-مدیریت شهری
-مدیریت بحران
-نماهای شهری
-و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی شهرسازی