نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها

نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها

first conference on traditional strutures and technology

پوستر نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها

نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران (ایوان خانه معمار) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- فن آوری ساخت و روش های اجرا
- ساختمایه و مصالح
- مبانی و اصول معماری ایرانی اسلامی
- منظر فرهنگی
- تحولات ساخت
- گونه شناسیمقالات پذیرش شده در نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها