سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ تا ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 
حمل‌و‌نقل همگانی
- طراحی شبکه‌های حمل‌ونقل همگانی
- تحلیل ظرفیت سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی
- معرفی و ارزیابی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی
- بهینه‌سازی ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی
 
سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
- مدیریت هوشمند ترافیک
- اطلاع‌رسانی هوشمند
- وسایل نقلیه هوشمند
- سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی هوشمند
- سیستم‌های امنیتی هوشمند
- سیستم‌های هوشمند مربوط به وسایل نقلیه‌ی تجاری
- سیستم‌های هوشمند پرداخت کرایه
- شهر الکترونیک و حمل‌ونقل شهری
 
برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
- مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای حمل‌ونقل
- مدل‌های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور) حمل‌ونقل
- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و کاربری زمین
- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل کالا
- بررسی ساختارهای شهری
- استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل‌
- شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
- فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، سفرها و فعالیت‌ها
 
ایمنی ترافیک و ریسک
- تحلیل اقتصادی تصادفات
- مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات شهری
- ساختار مدیریت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای
- روش‌های نوین جهت ایمن‌سازی معابر
-  ممیزی ایمنی راه
- شاخص ریسک و مدیریت آن در شبکه‌های حمل‌و‌نقل
- بررسی رفتار رانندگان
- ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی
- سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ی موتوری
- ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه
 
حمل‌ونقل و توسعه‌ی پایدار
- پیاده- محوری و حمل‌ونقل انسان‌مدار
- توسعه دوچرخه‌سواری
- مصرف سوخت
- آلودگی هوا و آلودگی صوتی
- حمل‌و‌نقل و محیط‌های شهری
- اثرات تخریبی حمل‌ونقل بر محیط زیست شهری
- مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهری
- ضرورت‌های توسعه‌ی پایدار
- استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهری
 
مهندسی ترافیک
- مدل‌ها و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ترافیک سواره و پیاده
- عارضه‌سنجی ترافیک
- مدیریت و کنترل ترافیک در کشورهای در حال توسعه
-  مدل‌سازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده
- مدل‌سازی ظرفیت تقاطعات
- جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت‌وساز شهری
 
اقتصاد حمل و نقل
- ارزیابی پروژه‌های حمل‌و‌نقل
- قیمت‌گذاری معابر شهری
- قیمت‌گذاری ارایه‌ی تسهیلات حمل‌ونقلی
- مدل‌های اقتصادی در برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل
- اثرات حمل‌ونقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها
- ضرورت سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و دستاوردهای حمل‌و‌نقلی
- قیمت‌گذاری سوخت و مالیات
- یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل‌ونقل
- تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از محل استفاده‌ی آن‌ها
 
مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل
- مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل
- مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها
- مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل
- مدیریت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل
- مدیریت کاربری زمین
- مدیریت پارکینگ
- مدیریت محوطه‌های کارگاهی
- مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
- مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص
- سیاست‌گذاری در بخش حمل‌ونقل همگانی
- ابزارهای ارتقای کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی
- بررسی روش‌ها و سیاست‌های مناسب، جهت افزایش عرضه‌ی سیستم حمل‌و‌نقل
 
آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
- روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک
- جامعه‌شناسی در ترافیک
- آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
- تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی
-  تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک
 
قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه سازمان ها در مدیریت ترافیک
- ساختاردهی و تعامل بین سازمانی در حیطه‌ی حمل‌ونقل شهری
- قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافیک
- سیاست‌گذاری‌های هماهنگ در بخش حمل‌ونقل
- موانع مدیریتی در حمل‌ونقل شهری
- اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی
- پیشنهاد بهبود قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی
 
طراحی هندسی معابر
- علائم افقی و عمودی در معابر
- کنترل و مدیریت دسترسی ها
- طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها
- طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و ...)
- کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی
 
حمل و نقل غیرموتوری
- استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری
- تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری
- توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها
- توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها
- برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیر موتوریمقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک