دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

پوستر دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۳ توسط مرکز همایشهای توسعه ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

اقتصاد شهری

 1. هدفمند نمودن یارانه ها و آثار اقتصادی آن بر مدیریت شهری
 2. مدیریت یکپارچه شهری و پیامدهای اقتصادی آن
 3. سرمایه گذاری در شهرها (داخلی و خارجی)
 4. اقتصاد مسکن، زمین و کاربریهای شهری
 5. و...

خدمات شهری

 1. برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان
 2. مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
 3. چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری
 4. خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات
 5. و...

حمل و نقل همگانی

 1. سیستم های هوشمند حمل و نقل
 2. برنامه ریزی حمل و نقل شهرسازی
 3. ایمنی ترافیک و ریسک
 4. حمل و نقل و توسعه پایدار
 5. و...

معماری شهری

 1. معماری و هویت شهری
 2. معماری پایدار
 3. روش ها و فناوری های نو در در معماری
 4. انرژی های نو در معماری
 5. و...

محیط زیست شهری

 1. مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 2. ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 3. فضای سبز و محیط زیست شهری
 4. شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 5. و...

اقتصاد شهر هوشمند

 

 1. بازاریابی و تجارت الکترونیک
 2. تجزیه و تحلیل وب سایت و برند های برند سازی از طریق شبکه های اجتماعی
 3. بررسی نمونه ها و شرکتهای موفق بین المللی
 4. بومی سازی استراتژیهای بازاریابی اینترنتی
 5. و...

عمران شهری

 1. برنامه ریزی و مدیریت شهری
 2. مصالح و فن آوری های نوین در ساز ههای شهری
 3. برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
 4. معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
 5. و...

معماری و شهرسازی اسلامی :

 1. شناخت ارزش هاومفاهیم معماری وشهرسازی اسلامی
 2.  راهبردها وراهکارهای تحقق نظریه های معماری وشهرسازی اسلامی
 3.  تاثیر فرهنگ  وبازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی
 4. نمودهای معماری سنتی واسلامی در معماری و شهرسازی ایران
 5. و...

جامعه شناسی و روانشناسی شهری :
 

 1. فرهنگ شهر نشینی وحقوق شهروندی با محوریت روانشناسی محیطی در جهت تعامل فضاهای شهری
 2. نقش،جایگاه وتاثیر شهروندان در تحقق توسعه پایدار شهری

مدیریت گردشگری :

1-شناسایی جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریسمی

2-تحلیل سطح کمی و کیفی تجهیزات و تسهیلات توریستی

3-محدودیت ها و موانع و نیازهای توسعه توریسم در مناطق

4-رابطه بین فرهنگ و گردشگری        

5- و...

مدیریت شهرالکترونیک :

1.     شناخت و تبیین مفهوم شهر هوشمند و ارتباط آن با لایه های موجود فضایی

2.     بررسی تاثیرات اختراعات الکترونیکی، سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری بر فضای مناطق و شهرها

3.     بررسی ویژگی ها و ساختار شهرالکترونیک، روشها و مدلهای مربوط به پیاده سازی آن

4.     بررسی کاربرد و نحوه استفاده از خدمات لایه های مختلف رایانش ابری درشهر الکترونیک

5.    و...

مدیریت شهری :

1.     کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان

2.     مشارکت‌های مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری

3.     تأثیر مدیریت امکانات شهری بر فرهنگ شهروندی

4.     چالش‌های فرهنگی شهرنشینی در ایران

5.    و...

 

مدیریت بحران :

 

1.     تهیه نقشه های آسیب پذیری  یا مناطق پر خطر شهری، روستایی و صنعتی.

2.     تعیین خطرات، محاسبه ریسک آن ها و ارائه راهکارهایی برای کنترل و کاهش آن

3.     بررسی مدیریت ریسک در مدیریت موثر بحران در شبکه ریلی کشور

4.     انطباق راهکارها با قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و ایمنی

5.     و....

 

مدیریت شهرسازی :

1.     مدیریت مناسب شهرسازی در راستای کاهش بارترافیکی

2.     بررسی تغییر و تحولات جدید در حوزه شهری

3.     نوسازی شهری و تهیه نقشه حومه شهر

4.     بازسازی تاریخی شهر

5.     و...

 

 

 مقالات پذیرش شده در دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران