کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی، آذر ماه 96

کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی

پوستر کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی

کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
- ایمنی ترافیک
 - حمل و نقل همگانی
- مهندسی ترافیک
- زیر ساختهای حمل و نقل (تاکید بر ریلی و هوائی)
- روسازی و نگهداری راه
- سیستمهای حمل و نقل هوشمند
- مدلسازی در حمل و نقل
- حمل ونقل و توسعه پایدار
موضوع ویژه :
توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگان