همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی

همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی

پوستر همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی

همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه محقق اردبیلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی) با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی در تاریخ 5 و6 خرداد ماه سال 1395 در سالن خود سیانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.

 

محورهای همایش:


- سنت های معماری اسلامی- ایرانی و باید های اجتماعی
- سنت های معماری اسلامی- ایرانی و باید های اقتصادی
- سنت های معماری اسلامی- ایرانی و باید های بوم شناختی
- الگوهای معماری اسلامی ایرانی
- نقش هویت در معماری اسلامی – ایرانی
- نقش سازه در معماری اسلامی – ایرانی
- نقش اقلیم در معماری اسلامی – ایرانی
- نقش معنی در معماری اسلامی – ایرانی
- نقش کالبد در معماری اسلامی – ایرانی
- نقش معمار در معماری اسلامی – ایرانی
- نقش تصور در معماری اسلامی – ایرانی
- نقش محیط در معماری اسلامی – ایرانی
- نقش طبیعت در معماری اسلامی – ایرانی
- مفهوم حس تعلق در معماری اسلامی – ایرانی
- مفهوم خوانایی در معماری اسلامی – ایرانی
- مفهوم خاطره انگیزی در معماری اسلامی – ایرانی
- مفهوم حس مکان در معماری اسلامی – ایرانی
- مفهوم مشارکت در معماری اسلامی – ایرانی
- مفهوم شخصیت در معماری اسلامی – ایرانی
- مفهوم شادی در معماری اسلامی – ایرانی
- مفهوم سرزندگی در معماری اسلامی – ایرانی
- مفهوم امنیت در معماری اسلامی – ایرانی
- مفهوم سلامت در معماری اسلامی – ایرانی
- مفهوم عدالت در معماری اسلامی – ایرانیمقالات پذیرش شده در همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی