همایش ملی تحلیل گردشگری ایران در دوران پسا تحریم

همایش ملی تحلیل گردشگری ایران در دوران پسا تحریم

پوستر همایش ملی تحلیل گردشگری ایران در دوران پسا تحریم

همایش ملی تحلیل گردشگری ایران در دوران پسا تحریم در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 نقش دیپلماسی عمومی در جذب و ارتقاء جایگاه گردشگری ایران در دوران پساتحریم
‏-‏ چشم انداز بازاریابی منطقه ای و جهانی گردشگری ایران در دوران پساتحریم ‏
‏-‏ چشم انداز زیرساخت‌ها، اقامت گاه‌ها و تاسیات گردشگری ایران در دوران پساتحریم ‏
‏-‏ چشم انداز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی گردشگری در دوران پساتحریم ‏
‏-‏ نقش رونق گردشگری در دوران پس از تحریم و تاثیر آن در کاهش پروژه ایران هراسی ‏
‏-‏ بررسی نقش گردشگری در انتقال و تبادل فرهنگ ایران و فرهنگ ملل در دوران پساتحریم
‏-‏ ماهیت شناسی تحریم و اثراث آن بر فعالیت های گردشگری‎ ‎ایران
‏-‏ بررسی ارتباط میان گردشگری و ثبات سیاسی با تأکید بر ایران
‏-‏ نقش گردشگری در ایجاد و تقویت همبستگی ملی در دوران پساتحریم ‏
‏-‏ بررسی لغو تحریم ها و تاثیرات آن بر صنعت حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای در کشور ‏
‏-‏ بررسی نقش گردشگری در اشتغال و توسعه کارآفرینی در دوران پساتحریم ‏
‏-‏ ‏ تاثیر لغو تحریم بر برند گردشگری ایران ‏
‏-‏ بررسی اصول دیپلماسی مبتنی بر عزت، مصلحت و حکمت در دوران پساتحریم ‏
‏-‏ ‏ بررسی وضعیت صادرات صنایع دستی کشور در دوران پساتحریم
‏-‏ بررسی مزیت ها و محدودیت های دولت در خصوص فعالیت های گردشگری پساتحریم ‏
‏-‏ بررسی فرصت های ایران برای بهبود و ارتقاء تصویر ایران در عرصه جهانی در دوران پساتحریم