اولین همایش سراسری بیماری های تیروئید و سندرم متابولیک

اولین همایش سراسری بیماری های تیروئید و سندرم متابولیک

First National Conference on Thyroid and Metabolic Syndrome

پوستر اولین همایش سراسری بیماری های تیروئید و سندرم متابولیک

اولین همایش سراسری بیماری های تیروئید و سندرم متابولیک در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن غدد درون ریز ایران در شهر مشهد برگزار گردید.


 

با پیشرفت صنعت و تکنولوژی فعالیت های بدنی کم شده است، این رویداد  از مهم ترین علل چاقی در کشور های صنعتی ودر حال توسعه می باشد. البته نقش تغییر عادات غذائی، استرس و عوامل دیگر قابل انکار نمی باشد و سندرم متابولیک و دیابت پیامد این مسائل است .

اختلالات تیروئید نیز با روش های نوین آزمایشگاهی و تصویربرداری بیشتر شناخته می شود . و اصلاح مشکلات مربوط به کمبود ید در ایران از موفقیتهای بزرگ محسوب می شو و در شناخت توده های تیروئید پیشرفت حاصل شده است .

محورهای همایش

1.      دیابت و پره دیابت

2.      چاقی و سندروم متابولیک

3.      اختلالات لیپید

4.      بیماریهای تیروئید

5.      تازه های کانسر تیروئید