اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار

اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار

پوستر اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار

اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-راهکارهای کنترل منابع ایجاد طوفانهای گرد و غبار
-راهکارهای مقابله با پیامدهای زیست محیطی رخدادهای گرد و غبار
-راهکارهای مقابله با پیامدهای اجتماعی - اقتصادی وقایع غباری
-راهکارهای کاهش پیامدهای وقایع گرد و غبار بر صنایع
-تعیین ناهنجاریهای زیستی ناشی از بروز رخدادهای گرد و غبار در جوامع انسانی  و راهکارهای کاهش اثرات آن بر سلامت انسان
-راهکارهای کاهش پیامدهای وقوع طوفانهای گرد و غبار در کشاورزی
-راهکارهای مقابله با اثر فعالیتهای عمرانی در ایجاد گرد و غبار
-ارتباط طوفانهای گرد و غبار و تغییرات اقلیمی در مقیاس محلی و منطقه ای
-کاربرد روشها و فناوریهای پیشرفته نظارت، پایش و کنترل رخدادهای گرد و غبارمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار