اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل

اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل

پوستر اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل

اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ توسط پژوهشکده حمل و نقل در شهر تهران برگزار گردید.


اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل
حمل و نقل از ابتدای تاریخ بشر­، نقشی اساسی در شکل دهی جوامع انسانی و توسعه اقتصادی آنها ایفا نموده است و در عصر حاضر نیز شریانهای ارتباطی­، زیربنای اقتصاد هر کشوری را تشکیل می­دهد. با توجه به اهمیت و نقش مطالعات پایه و زیربنایی در حمل و نقل کشور، پژوهشکده حمل و نقل تصمیم به برگزاری "اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل" گرفت. محورهای اصلی کنفرانس بر پایه شیوه‌های حمل و نقل جاده­ای، ریلی، هوایی و دریایی بنا نهاده گردیده است. پژوهشکده حمل و نقل، مقدم متخصصین، اساتید، مسئولین، نویسندگان و صاحب نظران صنعت حمل و نقل را برای همکاری در جهت اهداف کنفرانس ارج می نهد و امید است با ارائه پیشنهادهای سازنده خود پژوهشکده حمل و نقل را در ایفای نقش خود یاری نمایند

محورهای اصلی همایش

 • حمل و نقل جاده ای
 • حمل و نقل ریلی
 • حمل و نقل هوایی
 • حمل و نقل دریایی
   
  موضوعات اصلی همایش
 • ابنیه فنی ( پل، تونل، بندر و ... )
 • اقتصاد حمل و نقل
 • ایمنی حمل و نقل
 • برنامه ریزی حمل و نقل
 • روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر )
 • محیط زیست و حمل و نقل
 • مدیریت بحران و پدافند غیر عامل